top of page

โครงการ Easy e-Receipt ลดหย่อนสูงสุด 5 หมื่น

ระบบ E-Tax Invoice ของ Netbay

สามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ของกรมสรรพากร ได้ทันที

  • เมื่อสมัครใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 15 ก.พ 2567

  • รับสิทธิใช้ E-Tax ฟรี 1 เดือน (สูงสุด 10,000 ใบเสร็จ)

บริการจัดทำ นำส่ง จัดเก็บ 

E-TAX INVOICE & E-RECEIPT

ตามมาตรฐานกรมสรรพากร และ ETDA

63-001 2.png

ETDA-certified

SERVICE PROVIDER

ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการของกรมสรรพากร

63-001_Print_edited.jpg

จัดทำ

จัดเตรียมไฟล์ XML ตามโครงสร้างที่กำหนด และ PDF/A-3 พร้อมลงลายมือชื่อ Digital 

นำส่ง

นำส่งข้อมูล e-tax invoice & e-receipt ให้กับผู้ซื้อสินค้า และกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ แบบ real-time หรือตามที่มีการอนุมติ

จัดเก็บ

จัดเก็บข้อมูล e-tax invoice & e-receipt ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเครื่องมือค้นหาเอกสารย้อนหลังที่ทรงพลัง สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

Core Features

Contact us

Thanks for submitting!

bottom of page